open klooster

  een nieuwe vorm
     voor een oud verlangen

afb
 


 
  

Welkom

Van harte welkom bij het Open klooster, een samenwer-kingsverband van een groep mensen die de interspirituele dialoog na aan het hart ligt.

We organiseren retraites waarin de deelnemers samen zijn en alleen zijn volgens het ritme van getijden waarin zowel psalmen, soetra’s als moderne gedichten klinken. De retraites duren zes tot tien dagen en zijn om routine te voorkomen steeds op een andere plek.

Een nieuwe vorm voor een oud verlangen. Zorgvuldig voorbereide dagen die bij menigeen nazingen en heldere herinneringen achterlaten.

Verder zijn er leesclubs rond nieuwe literaire en spirituele boeken, vaak in aanwezigheid van de auteur, de vertaler of een deskundige.

En er zijn zangdagen, mede om deelnemers aan de zomer- en winterkloosters de gelegenheid te geven elkaar weer te ontmoeten.

Iedereen is welkom bij de activiteiten van het Open klooster, al is bij de retraites enige vertrouwdheid met stilte een pre.


 


 
RitzDzign