open klooster

  een nieuwe vorm
     voor een oud verlangen

afb
 


 
 
 

Boek Open klooster


Diep uit het oor
Taal en poëzie in de retraites van het Open klooster

 
 
 

Diep uit het oor is een uitvloeisel van zeven jaar interspirituele stilteretraites in Nederland en Vlaanderen. Het boek bevat vier essays over taal, stilte en compassie en besluit met de spelregels van het ‘Gesprek vanuit de stilte’ en de ‘Contemplatieve dialoog’. De titel van het boekje is ontleend aan een gedicht van Antjie Krog, een dichter wier poëzie centraal stond in het winterklooster 2014. 

Een belangrijke boodschap van het boek is dat niet of niet per se religieuze poëzie een retraite kan dragen. Een deel van de moderne poëzie is meditatief van aard, ze draait om staten van inkeer en passiviteit die twintigste-eeuwse dichters zo vaak en zo goed hebben beschreven dat ze onder poëzielezers tot een breed herkende ervaring zijn geworden. Een ervaring die zinvol is in zichzelf en een saamhorigheid kan kweken over levensbeschouwelijke grenzen heen.

Dietrich Bonhoeffer schreef in 1944 in zijn cel in Flossenburg: ‘Ik vraag me dikwijls af, waarom mijn “christelijk instinct” me vaker drijft naar mensen zonder religie dan naar de religieuze; en dit beslist niet uit zendingsdrang, maar zou ik bijna willen zeggen “in broederschap”.’

Diep uit het oor denkt met Bonhoeffer mee. Het kan een religieus verlangen zijn om je niet in religieuze zin van je medemens te onderscheiden. Moderne poëzie, als medium van eigentijdse broederschap, komt tegemoet aan dat verlangen.

Diep uit het oor. Uitgeverij Vantilt, oktober 2016. ISBN 978 94 6004 295 9, 96 blz. Eur 13,50


  Jan Oegema (1963) is initiatiefnemer van het Open klooster en auteur van De stille stem. Niet-weten als levenshouding (nog altijd leverbaar).


‘Jan Oegema heeft een prachtig boek geschreven. Hij verwoordt intuïties die al langer in mij broedden en leefden, maar die ik zelf nog niet zo scherp onder woorden kon brengen.’
-Bieke Vandekerckhove, auteur van De smaak van stilte

De stille stem. Uitgeverij Nieuw Amsterdam. ISBN 978 90 4681 014 9, 223 blz. Eur 19,95


 
 
RitzDzign