open klooster

  een nieuwe vorm
     voor een oud verlangen

afb
 


 
 

 

 
Open klooster in het kort

De retraites duren doorgaans een week dagen en staan in het teken van stilte en gesprek, meditatie en koorgebed. De locaties wisselen, zo ook de deelnemers. Elk vertrek een nieuw begin.

Naast stilte en bezinning bieden de retraites ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. Daarin verschilt het van de meeste andere stilteretraites.

De retraites kennen verschillende werkvormen: getijden, gesprek vanuit de stilte (een Quakergebruik), stilte- en loopmeditatie, overdenking door een der deelnemers, meditatie-instructie en zingen.

Open kloosters laten ruimte voor persoonlijk initiatief: een workshop, een muziekmeditatie, het vertonen van een eigen film of een DVD, een gezamenlijke wandeling, etc.

Een open klooster is niet verbonden met enig instituut. Het is een light structure initiatief van mensen die de interreligieuze dialoog een warm hart toedragen. Het idee ervoor ontstond in de kring rond zenleraar Ton Lathouwers, die samen met Louise Kleinherenbrink nauw betrokken is geweest bij de realisatie ervan. Het eerste zomerklooster vond plaats in juli/augustus 2010, in het Belgische Bever (Rosario).

Ook bij de leesclubs wisselen de deelnemers, evenals bij de retraites. Doorgaans vinden ze plaats in een huiskamer, wat de groep klein en de kosten laag houdt. Enige vereiste: vooraf het boek lezen. Dit ook met het oog op de bijzondere gast die we meestal uitnodigen, een auteur, vertaler of deskundige.

Bij het Open klooster is niemand in loondienst en ontvangt niemand honoraria. Alle deelnemersgelden zijn ter dekking van variabele kosten. Er is geen gebouw, geen kantoor.

 
 
afb

 
RitzDzign