open klooster

  een nieuwe vorm
     voor een oud verlangen

afb
 


 
   Regels en uitgangspunten

Het klooster is non-confessioneel. Willen overtuigen en bekeren past niet bij het open karakter van het klooster.

Iedereen is van harte welkom meer dan eens deel te nemen aan het open klooster. Bij dit welkom hoort de uitnodiging (eigenlijk een koan) het verlangen naar deelname te toetsen aan het uitgangspunt van niet-bezitten, nu speciaal in de betekenis van niet-hechten. Wat is je reden opnieuw te willen meedoen?

Bij elke retraite is eenderde van de plekken gereserveerd voor nieuwkomers. Zij hebben vooraf een telefonisch kennismakingsgesprek met een of twee organisatoren.

Vrouwen en mannen zijn beide welkom. De retraites zijn niet geschikt voor kinderen.

In het klooster worden geen vlees en vis genuttigd.

Er geldt een stilteregel tijdens alle maaltijden en ’s ochtends tot na de lunch. Ook daarbuiten wordt zo veel mogelijk de stilte in acht genomen.

Deelname aan de getijden en de andere programmaonderdelen is niet verplicht maar wel wenselijk.

Aan de deelnemers kan gevraagd worden een bijdrage te leveren aan huishoudelijke taken.

Organisatoren en bijzondere gasten ontvangen geen honoraria of salaris uit het werk voor de open kloosters.

Mensen met een smalle beurs kunnen in overleg een beroep doen op het solidariteitsfonds.

Zie voor financiĆ«le voorwaarden de button ‘Opgeven en betalen’

 
 
afb


 
RitzDzign