open klooster

  een nieuwe vorm
     voor een oud verlangen

afb
 


 
  
Reacties zomerklooster 2010

Inmiddels weer thuis en aan het werk, maar het Zomerklooster zindert nog volop na. Woorden van Lucebert, die ik aanvankelijk niet begreep, kwamen tot leven en raakten mij diep. Acht dagen, gevuld met stilte, zingen, yoga, delen en overdenkingen. Rijke dagen, waarin ik me ontvankelijk, geïnspireerd, verbonden en veilig voelde. Het Open Klooster was voor mij een groot cadeau.
- Marijke de Groot

In kort tijdsbestek is er een diepgaand contact ontstaan met meerdere van mijn mede-kloosterlingen. Ik voel de intensiteit en de waarde van regelmatige contemplatie en het in retraite gaan.
- Christo Motz

De gang naar Loppem voor het zomerklooster bij de zusters van Bethanië was een sprong in het onbekende. Het werd een ontroerende kennismaking met het werk van Lucebert. ‘als een heldere snaar, een mens in de ruimte,’ werd ik geraakt. De wijze waarop we door en met elkaar inzicht kregen in zijn ontoegankelijke gedichten was verrassend. In deze setting van stilte, van yoga, van zang, groeide onderlinge verbondenheid en wederzijds respect tot een heus “Net van Indra”. Deze week heb ik als een weldaad voor lichaam, ziel en geest ervaren.
- Pauline Fokker

Het was een samenkomst rond het werk van Lucebert van vijftien mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden. Het werd een intense, warme, respectvolle ontmoeting, die door stilte omgeven uitgroeide tot een beleving van ware genegenheid voor ieders inbreng. Ik had deze retraite nooit willen missen, ondanks de voor mij zware energie in het ‘echte’ klooster waar het zomerklooster plaatsvond.
- Adriane Elffers

Na mijn eerste deelname aan het open klooster overheerst grote dankbaarheid om wat mij in overvloed is ‘overkomen’. Zoekend/tastend, geïnspireerd door de poëzie van Lucebert, heb ik ervaren: een groeiend vertrouwen, harmonie binnen de groep, de kracht van de stilte. Ik weet me gesterkt door de meditatie, de yoga, de samenzang, de ontroerende getuigenissen, de begeleiding, de rustige omgeving en in het bijzonder door de tedere ontmoetingen.
- Kris Verfaillie

Het open klooster is voor mij een plek om stil te zijn en tegelijk de ontmoeting aan te gaan. De poëzie blijkt een grote verbindende kracht te hebben. Heel waardevol.
- Karen Voors

Al met al zal, als straks de gebeurtenissen bezonken zijn, het ‘residu’ voor mij zoet en goed zijn. Alle inspanningen hebben geleid tot een heel geslaagde poging om datgene waar ook Ton Lathouwers voor staat – religie en dan met name de verbinding tussen de boeddhistische en joods-christelijke traditie, ontmoeting van hart tot hart, schoonheid die de wereld zal redden – te integreren.
- Mieke Coenen

De ervaringen van de week in Rosario bevestigen de richting die voor mij de enige zinvolle lijkt te zijn als het om religie gaat: weg uit de dwang van tradities met hun claims de enige ware te zijn, en tegelijk dankbaar gebruik maken van hun schatten. Of beter nog: samen gebruik maken van elkaars schatten. De bundel teksten die we gebruikten raadpleeg ik nog geregeld als materiaal voor mijn eigen meditatie.
- Just van Es

Dag Jan, Hoop dat je nog dagen op vleugels wordt gedragen en dat je diep mag uitrusten van al deze intensieve dagen. En dat er dan ook weer heel mooie dingen mogen opborrelen. In ieder geval ben ik jou en jullie erg dankbaar voor de week in België. Zo verfijnd en afgestemd. Ook je overdenking raakte en ontroerde me. Ik herkende het pijnlijke verhaal van de bedrieger en hoe pijnlijk het is om zo'n tijd in iets te leven wat het niet is. En toch trouw te blijven, ook al weet je nog lang niet wat het wel is.
- Maria van Raak
 
  afb

 
RitzDzign